Повідомити про корупцію в поліції

Якщо ви хочете повідомити про правопорушення, пов’язане з корупцією, дзвоніть на безкоштовну гарячу лінію, вона працює цілодобово:

0-800-50-02-02

Також ви можете подзвонити на телефони довіри чи відправити листа на електронну пошту довіри у вашій області.

Подати звернення

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації Національної поліції України, телефон: (044) 254 93 90, [email protected]

Телефони довіри та адреси електронної пошти довіри в областях України

Вінницька область [email protected] (068) 841-81-73
(0432) 593-387
Волинська область [email protected] (0332) 74-23-65
Донецька область [email protected] (066) -342-93-55
Дніпропетровська область [email protected] (056) 756-57-94
Житомирська область [email protected]

(063) 565-70-40

(0412) 40-72-17

Запорізька область [email protected] (061) 239-24-22

 

Відповідно до статті 65 Закону за вчинення корупційних (діяння, що містить ознаки корупції) або пов’язаних з корупцією правопорушень(діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження) особи, зазначені в частині першій статті 3 Закону, зокрема поліцейські, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у визначений законом строк.

Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції відповідно до пункту 1 частини першої статті 21 Закону мають право повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Статтею 53 (Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції) розділу VIII Закону встановлено:

- особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону іншою особою;

- особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»;

- особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону, керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Відповідно до абзацу шістнадцятого статті 14 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від 22 лютого 2006 р. № 3460/IV (дія якого поширюється на поліцейських), особа рядового або начальницького складу органу внутрішніх справ, яка повідомила про порушення  вимог Закону України «Про запобігання  і  протидії  корупції»  іншим працівником міліції,  не може бути звільнена із служби чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.

 

Посібник викривачам корупції